Mevzuat

 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu İndir
ADYÜ KVKK Politikası İndir
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ İndir
KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması İndir
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ İndir

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.